Prejavme solidaritu...

Milí Komjatičania,

vzhľadom na nepriaznivú situáciu na Slovensku, a žiaľ aj v našej obci, sme sa rozhodli, že silvestrovský polnočný ohňostroj sa konať nebude.

Podporme prosím aspoň takto symbolicky našich zdravotníkov a všetkých ľudí v prvej línii tým, že sa nebudeme stretávať a oslávime príchod nového roka doma - v kruhu najbližších.

Prajem Vám všetkým šťastný nový rok a veľa zdravia!

Starosta obce Komjatice
Peter Hlavatý

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk