Predvianočné stretnutie členov Klubu dôchodcov

V stredu 11. decembra sa komjatickí seniori z Klubu dôchodcov stretli na slávnostnom a tradičnom predvianočnom obede v reštaurácii U Bumbusa. Úvodným slovom sa prítomným prihovorila vedúca klubu pani Katarína Vrabcová, srdečne privítala hostí, ktorými boli pán starosta Peter Hlavatý, jeho zástupca pán JUDr.Ľudovít Galbavý PhD., pani poslankyňa Mgr. Marika Derďaková a prednosta OcÚ pán Jozef Švec. Porozprávala o zimných zvykoch a tradíciách a po nej vianočnú báseň zarecitovala pani Ruženka Bilková. Našim seniorom sa prihovorili pán starosta aj pani poslankyňa a zapriali im hlavne veľa zdravia a krásne vianočné sviatky. Potom už príjemnú atmosféru dotváral spev vianočných piesní a hra na harmonike v podaní Majky Šamajovej.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk