Posvätenie sochy sv. Floriána

V nedeľu 13.10.2019 po sv. omši sa na mieste, kde sa stretáva Horná ulica s námestím A.Cabana v Komjaticiach konala malá slávnosť. Po rekonštrukcii sochy sv. Floriána túto posvätil pán farár ThDr. Štefan Vojtek, PhD. Sochu sv. Floriána zreštaurovala akademická maliarka a reštaurátorka Mária Horňáková, organizačne mala práce na starosti Anna Garajová. Obom realizátorkám sa poďakoval starosta obce Peter Hlavatý. Projekt bol finančne hradený z rozpočtu obce a s podporou poslancov Obecného zastupiteľstva. Z histórie pamiatky: Sochu sv. Floriána dal zhotoviť komjatický roľník Michal Skočka v r. 1822 a miesto kde stojí sa nazývalo Malé alebo Trhové námestie. Bývala ohradená drevenou maľovanou ohradou a každoročne sa k nej konali procesie. Sv. Florián bol okolo 4. stor. po Kristovi rímskym vojakom a žil v hornom Rakúsku. Pomáhal prenasledovaným kresťanom, za čo ho v r. 304 usmrtili hodením do rieky Lorch (blízko Lincza) s mlynským kameňom na krku. Sv. Florián je ochrancom pred ohňom a patrónom hasičov. 


Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk