Po stopách rodiny Grasalkovičovcov

Po stopách rodiny Grasalkovičovcov

Dňa 17.5. sa členovia Klubu dôchodcov vydali na poznávací zájazd do Maďarska.
Cieľom bol najväčší barokový kaštieľ v Maďarsku, obľúbené miesto odpočinku kráľovnej Alžbety, prezývanej Sisi – Kráľovský kaštieľ v Gödöllő. Kaštieľ dal postaviť jeden z najvýznamnejších šľachticov Uhorska v XVIII. storočí, minister kancelárie Márie Terézie a strážca koruny – Anton I. Grasalkovič (Antal I. Grassalkovich).
Gróf Anton I. Grasalkovič ženbou získal aj panstvo v Komjaticiach, kedy si v roku 1752 zobral za manželku vdovu po grófovi Františkovi Forgáčovi, Teréziu Klobušickú (sestru jeho nebohej manželky Kristíny). Takto patrili Komjatice rodu Grasalkovičovcov až do vymretia rodu Antonom III. v roku 1841.
Takmer 100 ročná história, počas ktorej tento šľachtický rod dal postaviť kostol sv. Alžbety, zrekonštruoval kostol sv. Petra a Pavla, ale aj kaštieľ s parkom, skleníkom a vodným mlynom.
Cítili sme vďaku, ale aj veľký smútok, že takmer nič sa z tohto všetkého nezachovalo.
Videli sme rovnaké prvky architektúry a predstavovali sme si, ako by asi vyzeral „náš“ kaštieľ teraz.
Celá rodina Grasalkovičovcov je pochovaná v krypte kostola Baziliky Panny Márie – Máriabesnyo. Navštívili sme aj toto pútnické miesto, ktorým nás sprevádzal brat Jakub, pôvodom Slovák, rodák z Hlohovca, ktorý má väzbu aj na Komjatice. Uctili sme si pamiatku tohto významného šľachtického rodu položením venca v krypte.
Rod Grasalkovičovcov vymrel po meči, o čom svedčí aj to, že rodový erb je nakreslený opačne.

Príspevok: Mgr. Martin Janega

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk