Ples kresťanských rodín 1.2.2020

Dňa 1. februára 2020
sa v našej obci uskutočnil už 22. ročník Plesu kresťanských rodín. Tento
rok sa niesol v znamení zimnej krajiny, čo dosvedčovala i krásna
výzdoba, ktorú pripravil organizačný tím plesu. V sprievodnom programe
vystúpili hudobníci a tanečníci z DFS Sílešánek pod vedením sestier
Verešových a mladí tanečníci Matúš a Magdaléna z Akadémie tance v Nitre.
O zábavu sa staral hudobník a DJ v jednej osobe Marek Dragúň z Dua
Lapaji. Účastníkom plesu sa prihovoril a poprial príjemnú zábavu pán
starosta obce Komjatice Peter Hlavatý, príhovor a úvodnú modlitbu
predniesol dôstojný pán farár Štefan Vojtek spoločne s dôstojným pánom
kaplánom Ondrejom Kellnerom. Počas plesu sa žrebovala i bohatá tombola,
za ktorú srdečne ďakujeme všetkým, ktorí darovali ceny do tomboly i tým,
ktorí ďalší ročník plesu podporili kúpou tombolového lístka. Ďakujeme
za výborný catering pracovníkom Reštaurácie u Bumbusa, za nádherné
fotografie z plesu pani Miriame Lörinczovej (Felis Art) a za kamerový
záznam pánovi Milanovi Homolovi. Už teraz sa tešíme na 23. Ples
kresťanských rodín.

Text: Ján Gallik
Foto: Miriama Lörinczová

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk