Október - mesiac úcty k starším

Október patrí už tradične našim seniorom. Je vzdávaná úcta tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k našim otcom a k naším mamám. K našim prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. Úctu k starším vzdáva každoročne aj naša obec, keď letné slnečné dni vystriedajú chladnejšie teploty a do našich príbytkov pomaly prichádza jeseň.Ako prejav vďaky a úcty pri príležitosti mesiaca venovaného našim starším občanom obec Komjatice usporiadala  slávnostné posedenie pre našich seniorov. Slávnosť otvorila siedmačka Melissa Molovova a po nej sa prítomným prihovoril starosta obce Peter Hlavatý. Program moderovala Mgr. Mária Derďaková a po vystúpeniach domácich speváckych súborov: Nádej, Vrbina, Komjatičanka, Komňackí mládenci a Veselé trio, zabával dôchodcov spevák Peter Stašák.

Milí seniori, želáme vám veľa zdravia, nech jeseň vášho života prežijete obklopení láskou a ľuďmi, ktorých máte radi.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk