Október - mesiac úcty k starším

Obec Komjatice každý rok organizuje pre seniorov a aj pre všetkých občanov milé podujatie „Komjatický deň úcty k starším“. Tento rok sa konal v príjemné nedeľné popoludnie dňa 8. októbra 2023. Kultúrny referent pán Roland Nosian privítal všetkých prítomných a krásnu báseň ako pohladenie duše pre naše staré mamy, otcov, babky a dedkov predniesla Petra Fridrichová. Starosta  obce pán Peter Hlavatý sa prihovoril našim seniorom, zaprial im pokojné, radostné dni v kruhu svojich rodín a zároveň poďakoval všetkým komjatickým speváckym súborom za činnosť a reprezentovanie obce. Postupne na pódiu vystúpili všetky domáce súbory – Nádej, Komjatičanka, Vrbina a Komjackí mládenci. Hlavným hosťom programu bola kapela AT Band, ktorá výborne zabávala celú sálu dobrou muzikou aj hovoreným slovom. Obľúbené pesničky, zábavné vtipy a historky, malé občerstvenie a priateľské rozhovory zaručili dobrú náladu a príjemne strávený čas. Odmenou boli usmiate a spokojné tváre našich vzácnych občanov - seniorov.   

Príspevok: Miriama Lörinczová

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk