Oceňovanie darcov krvi (2019)

V piatok 11.januára 2019 zorganizoval Miestny spolok Slovenského červeného kríža slávnostné oceňovanie darcov krvi, ktoré viedla predsedníčka spolku PaedDr. Katarína Hanesová a pomáhala jej podpredsedníčka MS SČK Elena Púčiková. Vo svojom úvodnom príhovore ocenila pani Hanesová význam darcovstva vzácnej tekutiny, poďakovala všetkým oceneným a tiež poďakovala za podporu starostovi Komjatíc Petrovi Hlavatému, predsedovi PPD Komjatice Ing. Miroslavovi Špacírovi a za spoluprácu Veronike Dragúňovej z Národnej transfúznej stanice v Nových Zámkoch. Slávnostný akt spestrili vystúpením deti zo súboru Mladosť a báseň zarecitovala Nina Francelová. 

Ocenení darcovia krvi za rok 2018:
BRONZOVÁ Janského plaketa:
1. Mgr. Miriama Lörinczová
2. Ing. Maroš Barta
3. Milan Holka
4. Michal Kuruc
5. Štefan Šrank
6. Peter Vrabec
7. Mgr. Klára labošová
8. Mgr. Marián Laboš
STRIEBORNÁ Janského plaketa:
1. Daniel Blažek
2. Alžbeta Bublová
3. Ing. Juraj Jaššo
4. Mgr. Martin Vanko
ZLATÁ Janského plaketa:
1. Miroslav Formánek
2. Miroslav Formánek ml.
3. Marta Rybárová
DIAMANTOVÁ Janského plaketa:
1. Marek Slobodník
Predsedníčka MS SČK Komjatice vyjadrila nádej, že ocenení darcovia budú motiváciou pre nových ľudí, ktorí začnú s darovaním krvi. Môžu tak urobiť na odbere krvi 29.januára 2019 (utorok) od 8.oo hod. do 10.oo hod. v Kultúrnom dome v Komjaticiach.
Príspevok: Mgr. Mária Derďaková

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk