Obecný úrad - zmena ceny za vývoz žumpy

OBECNÝ ÚRAD v Komjaticiach oznamuje občanom, že od 1. novembra 2021 sa mení cena za vývoz žumpy obecným vozidlom nasledovne:

Fyzické osoby – obyvatelia              45,00 €

Právnické osoby                             60,00 €

Fyzické osoby – podnikatelia          60,00 €

Ďalej oznamujeme, že od 1.11.2021 budú v prevádzke dve vozidlá na vývoz fekálií, ktoré budú zabezpečovať vývoz žúmp súčasne. 

Túto službu si môžu občania objednať na telefónnom čísle:
0919 163 534
0948 231 742

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk