NEVYHADZUJTE POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ

Dňa 14.12.2023 t.j. vo štvrtok bude v obci na Námestí Andreja Cabana prebiehať zber použitého prepáleného  kuchynského oleja bez väčších nečistôt.

Za 6 l starého oleja dostanete 1 l nového oleja, prípadne za 1 l starého oleja 1 ks toaletného papiera.

Občania prinesú olej v plastových nádobách na vopred ohlásené miesto v určenom čase, na stanovené miesto  príde vozidlo, ktoré zozbiera starý olej a odovzdá občanom nový olej resp. toaletný papier.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk