Neskorobarokový kaštieľ v Komjaticiach

Vážení Komjatičania a priaznivci našej obce, na základe Vašich otázok o kaštieli, vrámci zverejneného súboru historických forografií, Vám prinášame bližšie informácie a fotografie niekdajšieho neskorobarokového komjatického kaštieľa a informácie o jeho konci...

Neskorobarokový kaštieľ stál neďaleko farského Kostola sv. Alžbety v Komjaticiach, približne na mieste dnešných starších bytoviek. Kaštieľ sa nachádzal na ostrove, ktorý vznikol medzi pôvodným korytom rieky Nitra a vykopaným umelým kanálom (viď priloženú mapku). Časť tohto kanála sa zachovala do 2. pol. 20. stor.

Kaštieľ dal postaviť okolo roku 1751 nový zemepán mestečka Komjatice Anton I. Grasalkovič.
V roku 1875 bol kaštieľ prestavaný na spôsob francúzskeho zámku v historizujúcom slohu novým majiteľom, barónom Móricom Wodianerom. Pri kaštieli založil rozsiahly park po oboch stranách rieky Nitra, ktorý nadväzoval priamo na budovu kašieľa a siahal až po mlyn a skleník (viď priloženú mapku).
Začiatkom 19. storočia bol majiteľom kaštieľa gróf Ján Nemeš, neskôr jeho syn Ladislav. 
V kaštieli sa nachádzala aj baroková Kaplnka Panny Márie s výhľadom na kaštieľsky park. Zaujímavou stavbou bol skleník z 18. storočia, ktorého centrálna veža mala výšku 12 m, bol umiestnený v parku a pestovali v ňom aj rôzne cudzokrajné rastliny.
Kaštieľ bol s parkom spojený s dvoma mostami cez rieku Nitra, ďalším reťazovým mostom pre koče a autá, cez mlynský náhon bol spojený s obcou. Severovýchodne od kaštieľa bol situovaný dolný mlyn, ktorý bol v 50. rokoch 20. st. vyradený z prevádzky a v r. 1964 rozobraný. Hospodársky dvor kaštieľa bol od neho situovaný južne a oddelený pásom vysokej zelene. V areáli v smere od hospodárskeho dvora pri mlynskom náhone bol aj liehovar - pálenica s vysokým pálenickým komínom.

Strecha a interiér kaštieľa bol v roku 1945 prechodom frontu cez Komjatice zničný (kaštieľ vyhorel) a po roku 1954 od základu zbúraný. 

Pripravila: Mgr. Lucia Repková

Literatúra: CIFRA, Štefan – VRABCOVÁ, Viera, Ing. (zostavovatelia): Komjatice 1256 – 2006: Vedecko-popularizačná monografia obce. 1. doplnené vydanie. Komjatice – Bratislava: Združenie priateľov obce Komjatice, obec Komjatice, Q-Solid, 2008. 472 s. ISBN 80-969550-2-0

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk