Informácie a opatrenia v spojitosti s Koronavírusom

ZOZNAM dôležitých telefónnych a mailových kontaktov:

Online vysielanie Káblovej televízie Komjatice:

InfoKanál - ONLINE vysielanie

Rozhodnutie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, Obecný úrad Komjatice od 10.3.2020 až do odvolania ruší všetky kultúrne, športové a verejné akcie organizované na území obce Komjatice.

Od tohto dátumu budú uzatvorené všetky kultúrne a športové strediská v obci -kultúrny dom, areál futbalového ihriska a športoviská v areáli Základnej školy Ondreja Cabana (veľká a malá telocvičňa, multifunkčné ihrisko).

Zároveň žiadame všetkých obyvateľov obce, aby vo vlastnom záujme čo najmenej navštevovali miesta, kde je možný výskyt väčšieho počtu obyvateľov, aby návštevu rôznych úradov obmedzili iba na najnevyhnutnejšie potreby a na komunikáciu s úradmi využívali hlavne elektronické a telekomunikačné služby.

Starosta obce Komjatice, Peter Hlavatý

ONLINE opatrenia, usmernenia a rozhodnutia:

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk