Komjatické fašiangy 22.2.2020

Dňa 22.2.2020 sa na námestí v Komjaticiach konal fašiangový kultúrny program.  Vystúpili komjatické spevácke súbory a podávali sa zabíjačkové špeciality. Pani poslankyňa Mgr. Derďaková predstavila a na pódiu uvítala Komňackých mládencov, Vrbinu, Nádej, Komjatičanku, Detský folklórny súbor Mladosť a Veselé Trio. Medzi vystúpeniami porozprávala históriu fašiangov a rôzne zvyky. Podávala sa kapustnica, žobrácka kaša a víno. Na záver pán starosta Peter Hlavatý všetkým poďakoval a zároveň všetkých pozval na fašiangovú zábavu s Kortinou a Klimentovcami.  V kultúrnom dome bolo veselo, tancovalo sa a spievalo do neskorých hodín.


Fotoreportáž: Matej Lukáč

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk