Jozef Banáš na návšteve Komjatíc

Vo štvrtok 5. decembra 2019 sme na našej škole hostili vzácnu návštevu - spisovateľa Jozefa Banáša, s ktorým sme sa pred časom stretli na podujatí o Štefánikovi v Nitre. Veľmi sme sa potešili, keď prijal naše pozvanie do Komjatíc na školskú besedu s dejepisnými olympionikmi a sám inicioval aj stretnutie s dospelými v poobedných hodinách. Beseda so žiakmi sa konala v dejepisnom múzeu a bola, ako inak, venovaná Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, národnému hrdinovi, ktorého neuveriteľný životný príbeh popisuje Banášov posledný román Prebijem sa! Pri tejto príležitosti sme spolu s deťmi pripravili "minivýstavu" venovanú Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Beseda bola výborná, pán Banáš nesklamal svojimi úžasnými vedomosťami, humorom, rétorikou, ale najmä mimoriadne ľudským prístupom a srdečnosťou. Hovorili sme najmä o odkaze Milana Rastislava Štefánika a jeho neuveriteľnej schopnosti prekonávať prekážky na ceste za svojimi snami. Žiaci sa do besedy celý čas aktívne zapájali a v závere pánovi Banášovi venovali unikátny darček - vlastnoručne vytvorené tričko s podobizňou Štefánika a ikonickým mottom Prebijeme sa!, ktorému sa náš hosť veľmi potešil a neskôr si ho obliekol na besedu s dospelými, čomu sme sa zase potešili my ☺. Po spoločnom obede nasledoval bohatý program, ktorý nášmu hosťovi pripravila pani riaditeľka Marta Gocniková v spolupráci s pánom starostom. Pán Banáš navštívil viacero miest v našej obci. Neobišiel ani náš majestátny platan vo veľkom parku, či hrob patróna našej školy Ondreja Cabana. Zavítal do obecnej knižnice, na obecný úrad a navštívil aj tradičný komjatický vinársky domček. 
Podvečerná beseda pre širokú verejnosť sa konala v priestoroch tančiarne základnej školy v spolupráci s obecnou knižnicou. Hovorili sme najmä o témach, ktorým sa Jozef Banáš venuje vo svojej tvorbe: o významných Slovákoch - Štefánikovi a Dubčekovi, o vlastenectve, politike, médiách, celospoločenských problémoch, cestovaní a hodnotách rôznych svetových kultúr a náboženstiev. Niektorí "mediálni majitelia pravdy", ako ich nazýva náš hosť ☺, s nami rozhodne nebudú súhlasiť, ale takmer dvojhodinová beseda jednoznačne potvrdila, že Jozef Banáš je nesmierne vzdelaný, rozhľadený, úprimný, otvorený a charizmatický človek, ktorý si zaslúži uznanie aj pre svoj ľudský a nestrojený prístup. Týmto mu v mene základnej školy aj celej obce srdečne ďakujeme, nielen za jeho návštevu, ale aj za veľkorysú zbierku kníh, ktoré venoval školskej a obecnej knižnici. Bolo nám naozaj veľkou cťou.
Veľká vďaka patrí pani riaditeľke Marte Gocníkovej za všestannú pomoc a podporu s organizáciu tohto výnimočného dňa.

Príspevok: Mgr. Mirka Müllnerová
Foto: Ing. Michal Repka

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk