Jasličková pobožnosť (2018)

K Vianociam neodmysliteľne patrí Jasličková pobožnosť. Tradične ju v Komjaticiach na sviatok Narodenia Pána pripravujú žiaci Základnej školy O.Cabana pod vedením pani učiteľky Mgr. Želky Andiovej. Pásmo piesní, scénok a básničiek v podaní vyše 70 detí vykreslilo výjav o narodení nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Na tento svet prišlo malé dieťa, ktoré má spasiť tento svet. Narodilo sa v chudobnej maštali a prišli sa mu pokloniť traja králi, ktorí mu doniesli dary zlato, kadidlo a myrhu. Na záver pobožnosti duchovný otec našej farnosti ThDr. Štefan Vojtek PhD, požehnal všetkých prítomných veriacich. Domov sa rozišli obohatení o pekný duchovný zážitok. Všetkým účinkujúcim a pani učiteľke Andiovej patrí poďakovanie a veľká pochvala.
Text a foto: M.Derďaková

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk