Informácie o správnom spôsobe napúšťania bazénov zo siete verejného vodovodu

Nakoľko sa opäť blíži letné obdobie, dovoľujeme si Vás informovať o správnom spôsobe napúšťania bazénov zo siete verejného vodovodu.

Každoročne sa stretávame s komplikáciami spôsobenými hromadným napúšťaním bazénov z verejného vodovodu. Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej sieti, ktoré môžu spôsobiť opakované zakalenie vody a zároveň aj pokles tlaku, čo sa následne negatívne prejaví u viacerých odberateľov.

Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí predchádzať nepríjemným udalostiam pri prevádzke verejného vodovodu.   

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk