INFORMÁCIA Z MINISTERSTVA VNÚTRA SR O EXISTENCII KANCELÁRIE PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV

Informačná kancelária pre obete trestných činov sa nachádza v Nitre. V informačnej kancelárii sú k dispozícii zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorí bezplatne a diskrétne poskytujú informácie obetiam trestných činov, právne usmernenie, psychologickú pomoc a sociálne poradenstvo.

Sídlo kancelárie: Nitra, Štefánikova 69
tel. kontakt: 037/65 49 324
e-mail: pomocobetiam@minv.sk
on-line konzultácie: chatová poradňa na stránke www.prevenciakriminality.sk  v pravom spodnom rohu
doplnkové informácie: Facebook - Prevencia kriminality

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk