Finančná pomoc rodine Lakatošovej po požiari rodinného domu

Vážení spoluobčania, 

v sobotu 20.3.2021 prišlo k udalosti, na ktorú sa len ťažko hľadajú slová. Behom pár minút prišli naši spoluobčania - rodina Lakatošová o strechu nad hlavou. Požiar, ktorý vypukol v rodinnom dome mal žiaľ tragické následky, zahynula pri ňom jedna osoba a narobil takú škodu, že dom je momentálne neobývateľný. 

Obec Komjatice touto cestou vyhlasuje zbierku pre rodinu postihnutú týmto požiarom. Kto má záujem finančne pomôcť, môže zaslať peniaze bankovým prevodom na účet zriadený obcou 

IBAN: SK75 0200 0000 0001 7032 8172, do správy pre prijímateľa uveďte: ZBIERKA

alebo môže prispieť v hotovosti do pokladne Obecného úradu Komjatice, o čom Vám bude vystavený doklad. 

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité výhradne na odstránenie škôd, ktoré požiar spôsobil na dome a zariadení. 

V mene poškodenej rodiny ĎAKUJEME!

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk