Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji

Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a.s. realizuje prieskum s názvom Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji, v ktorom majú cestujúci poskytnúť spätnú väzbu na dopravu v regióne.

Do prieskumu sa môžu cestujúci zapojiť od 16. mája do 30. júna, a to vyplnením online dotazníka.
Každý respondent, ktorý vyplní dotazník, sa môže zároveň zapojiť do súťaže o 30 hodnotných cien.
Dotazník prieskumu a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke www.arriva.sk/prieskum.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk