76. výročie oslobodenia obce

76. výročie oslobodenia obce Komjatice

Pri príležitosti 76. výročia oslobodenia našej obce počas 2. svetovej vojny si túto, pre Komjatice dôležitú udalosť, uctili položením venca k pamätnej tabuli starosta obce Peter Hlavatý, riaditeľka ZŠ s MŠ O. Cabana Mgr. Marta Gocníková a predsedníčka ZO SZPB Komjatice Mgr. Mária Derďaková.
"Bratislavsko-brnianska operácia:
25.3.1945 v skorých ranných hodinách zahájili sovietske vojská z východného brehu Hrona takmer hodinovú delostreleckú prípravu na prekročenie rieky a následný postup na západ.
V Komjaticiach v tom čase sa zhromažďovali jednotky nemeckej tankovej divízie Feldherrhalle 2. Útrapy Komjatičanov sa zväčšovali s príchodom frontu. Ľudia museli kopať zákopy a schovávať sa v pivniciach pred bombardovaním. V tyle brániacich sa nemeckých jednotiek pôsobilo sovietske letectvo.
Dopoludnia zaútočilo 45 Bostonov, 218 bombardovacej divízie pod ochranou stíhačiek 3. Gardového stíhacieho zboru na Komjatice. Na Kvetnú nedeľu sa obyvatelia obce zúčastnili bohoslužby v kostole. Omšu však prerušilo bombardovanie, čo vyvolalo obrovskú paniku. Ľudia utekali z kostola v snahe ukryť sa pred vybuchujúcimi bombami, pričom ich „kosili“ guľomety sovietskych Jakov a Lavočkinov. Bilancia strát civilného obyvateľstva bola hrozivá. Pri tomto útoku padlo 150 obyvateľov Komjatíc, pričom obec o niekoľko dní oslobodili vojská II. ukrajinského frontu. Popoludní tá istá bombardovacia zostava napadla Vráble.
28.3.1945
93. Gardová strelecká divízia prekročila východné rameno rieky Nitra, Cetinku . Večer dorazili k západnému ramenu Malej Nitry, prekonali aj toto koryto. Obsadili Malý a Veľký Kýr. Následne pokračovala od severu na Komjatice. Severne od nás operovala 141 strelecká divízia, ktorá oslobodila Branč. Južne na trase Komjatice - Kostolný sek pôsobila 375 strelecká divízia. Ustupujúca nemecká armáda zapaľovala v obci stodoly, stohy slamy, krmoviny, domy, brala kone, dobytok, konské záprahy, zapálila aj kaštieľ grófa Nemeša a z pálenice panstva zobrala 2500 litrov liehu. Na oslobodenom území budovali mosty sovietske ženijné prápory a mostné brigády, aby urýchlili presun jednotiek na front a ich zásobovanie. Prechody vybudovali aj cez obe ramená Nitry , v Černíku aj v Komjaticiach.
Večná pamiatka obetiam vojny!
Zdroj: Babylon armád 2, valka.cz, Komjatice.sk"
Text o histórii: Marián Holka, Klub vojenskej histórie JUH
Foto: Mgr. Miriam LörinczováMáte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk