24-hodinový beh okolo 7 platanov

Absolútne výnimočná akcia sa konala v Komjaticiach v dňoch 8.-9.7.2023. Išlo o 1. ročník 24-hodinového behu v komjatickom parku. Minulý rok sa konal nultý ročník, ktorý dopadol výborne, a to povzbudilo hlavného organizátora – Baladev Sáraz, aby so svojimi priateľmi usporiadali aj tento rok  parádny závod. Do 24-hodinovky sa prihlásili jednotlivci aj štafety. Zastúpenie medzinárodné – Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko...všetko odhodlaní, odvážni a vytrvalí bežci a bežkyne. Počasie bolo letné, teplé, ale stromy v parku poskytli tieň aj zázemie. Mnohí siahli na dno svojich síl, kedy významnú úlohu zohráva kombinácia fyzického aj mentálneho nastavenia. Vraj sa to dá ťažko opísať, treba zažiť. Vyčerpanie a únava sa striedala s hlavnou myšlienkou celého podujatia – nikdy sa nevzdať. A nevzdali sa, vydržali, hranicu 100 km (a aj samých seba) prekonali aj naši Komjatičania – Fero Zlatohlávek, Paťo Rozkopal, Martin Marenčák, Maťo Garay, Tomáš Mulinka, Juro Jaššo. Obrovský obdiv, chlapi, tlieskame vám!

K zvládnutiu tohto náročného behu prispela veľkou mierou samozrejme aj skvelá organizácia, úžasné občerstvenie, starostlivosť, zázemie, povzbudzovanie, príjemná meditačná hudba, krásne prostredie a energia 100 ročných platanov.

Organizátorom bol Baladev Sáraz - www.nevergiveuprun.eu, hlavnými partnermi Obec Komjatice, Celtima, Bhaktik, zdravotný dozor zabezpečovala Dobrovoľná civilná ochrana Nové Zámky a na príprave podujatia a jeho hladkom priebehu sa zúčastnili aj ďalšie nemenej významné osôbky, ktorým patrí srdečná vďaka za ich pomoc a obetavosť!

Tento ročník je už ukončený, má svojich víťazov, rozdané medaile a ocenenia. Ale energia a sila z tejto akcie tu bude ešte dlho doznievať a veríme, že bude aj inšpiráciou pre budúcich potencionálnych účastníkov 24 hodinového behu okolo 7 platanov v nasledujúcom ročníku.

Ďakujeme, že „never give up“ sa stáva našou súčasťou.

Príspevok: Mgr. Miriama Lörinczová

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk