18. Školský ples (2019)

V sobotu 26. januára 2019 sa v komjatickom kultúrnom dome konal už tradičný XVIII. Školský ples, pod záštitou Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana v Komjaticiach a Združenia rodičov a priateľov školy.

Školský ples sa tento rok stal “dospelým”. Má zmysel a svoj smer, spôsobuje radosť, udržuje priateľstvá, snaží sa dať potešenie a zábavu, rozvíja sa a rastie, je jedinečný. 18. ročník Školského plesu bol z celej osemnásťročnej histórie najbohatší - počtom zúčastnených hostí, ktorých bolo neskutočných 270. 
Pani riaditeľka v slávnostnom príhovore spomenula osemnástiny školského plesu, ale aj tohtoročné 45. výročie ZŠ Ondreja Cabana, poďakovala za priazeň a popriala zúčastneným príjemnú zábavu. Nasledoval kultúrny program, v ktorom sme mali možnosť vidieť krásne, ľudové svadobné pásmo našich žiakov, členov komjatického detského folklórneho súboru MLADOSŤ pod vedením Ing. Martiny Kelemenovej. Na harmoniku im hral Filip Kollár. Na ľudovú nôtu nám zahrala ľudová speváčka Natália Kováčová. Slávnostný prípitok predniesol zástupca starostu obce Komjatice, pán Dr. Ľudovít Galbavý. Nasledujúci úvodný valčík otvoril XVIII. Školský ples. Do tanca hral skvelý Dj Roland.
K dispozíci bol aj selfiebot, v ktorom si mohli hostia zhotoviť skupinovú fotografiu, ktorú si odniesli na pamiatku. Tradičným sa stal aj školský fotokútik, tento rok na tému “knižnica”. Hostia si mohli pochutnať na výbornom jedle, chutnej torte, slaných a sladkých dobrotách, ovocí, alku i nealku. Počas prestávok zaspievala a zahrala ľudová speváčka s hudobným doprovodom.
Súčasťou programu bolo i žrebovanie tomboly. Výťažok z tohtoročnej tomboly - neskutočných 3818,- EUR, bude použitých na vybudovanie zelenej oddychovo-relaxačnej zóny v areáli školy. Pôjde o osadenie lavičiek, preliezok, vybudovanie prístreškov pre bicykle a výsadbu kríkov. V sále vládla veselá, príjemná a priateľská atmosféra a hostia sa pri výborne namixovanej hudbe bavili až do skorého rána.
Veľké poďakovanie patrí všetkým plesajúcim hosťom za ich účasť na plese, sponzorom, darcom tombolových cien, účinkujúcim hosťom, žiakom našej školy za pomoc, členom organizačného tímu i všetkým tým, ktorí svojim úsilím prispeli k úspešnému priebehu XVIII. ročníka školského plesu. Ďakujeme.  

Príspevok: Mgr. Lucia Repková, Foto: Ing. Michal Repka

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk