Stavanie mája (2017)

Stavanie mája - akcia, ktorá má v našej obci už dlhoročnú tradíciu, a ktorou spoločne vítame najkrajší mesiac v roku, sa konala v nedeľu 30. 4. 2017. Zorganizoval ju KMP v spolupráci s Obecným úradom Komjatice.

Komjatičanov i hostí privítala a celú akciu sprevádzala slovom, členka KMP, Simonka Fíšanová. Mladé krojované dievky ozdobili májový strom farebnými stuhami a pán starosta Peter Hlavatý uchytil na máj fľašu s alkoholom...
Komjatickí mládenci postavili spoločný máj pre všetky komjatické mladé dievky súce na vydaj. Zaspievali komjatické folklórne spevácke skupiny Vrbina a Komjatičanka.
Atmosféru spríjemnil svojim úžasným jarným vystúpením detský folklórny súbor MLADOSŤ, pod vedením pani Ing. Martiny Kelemenovej. Malý ozdobený máj DFS Mladosť odniesol spolu s pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou a spolu ho pripevnili na vstupnú bránu základnej školy. 
Pre hostí boli pripravené pagáčiky a "štamperlík". Veľké poďakovanie patrí KMP a Obecnému úradu Komjatice za organizáciu akcie, členom speváckych súborov i všetkým prítomným hosťom za účasť a podporu.
Príspevok: Lucia Repková
Foto: Michal Repka

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk