Slávnostná svätá omša - 157. výročie úmrtia Ondreja Cabana (2017).

Dňa 2. mája 2017 sa v Kostole svätej Alžbety v Komjaticiach konala slávnostná svätá omša pre žiakov a pedagógov ZŠ s MŠ Ondreja Cabana. Spoločne sme si pripomenuli 157. výročie úmrtia komjatického kňaza a národného buditeľa Ondreja Cabana. Svätú omšu celebroval pán farár Štefan Vícen. Po svätej omši sa konal krátky program na námestí pri buste Ondreja Cabana, kde žiaci ZŠ spolu s pani riaditeľkou a pani zástupkyňou, položili kyticu k buste. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o priebeh dnešného pekného predpoludnia. Príspevok/Foto: Lucia Repková

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk