OZNAM: Chrípkové prázdniny!

Na základe rozhodnutia RÚVZ v NZ č.234/17/2018 riaditeľka školy vyhlasuje chrípkové prázdniny, a to nasledovne:

Chrípkové prázdniny 25.1.2018 – 31.1.2018
Chrípkové prázdniny platia pre všetkých žiakov
základnej školy ako aj pre deti materskej školy.
1.2.2018 riaditeľské voľno
2.2.2018 polročné prázdniny
Nástup do školy 5.2.2018

Vysvedčenie sa bude vydávať 5.2.2018, vyučovanie
bude prebiehať podľa rozvrhu.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk